TRUNG THU

Đêm thu ai đón Nguyệt Hằng
Vườn khuya ai thả bóng trăng thật tròn
Rước đèn vui khắp xóm thôn
Bước vui trống ếch dập dồn nẻo xa
Ước sao trời đất giao hoà
Mùa trăng sắp tới tiếng ca rộn ràng.
21.09.21
Trương Quốc Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *