NGUYỆT QUẾ

Gió mưa Nguyệt Quế
Dâu bể cuộc đời
Cuối đường hoa trổ đẹp tươi
Đấy đâu trong vắt tiếng cười thiết tha
Núi cao sóng cả
Không ngã tay chèo
Cội già đón gió vui reo
Nghinh phong giá vũ trắng chiều ngát hoa.
Trương Quốc Chính
nguyetque

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *